<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5104758477205400802\x26blogName\x3dMy+Little+Diary\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://littlekawaiiprincess.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://littlekawaiiprincess.blogspot.com/\x26vt\x3d-6616112147288069628', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
profile journal buddyz credits
DisclaimerPada suatu hari

Recent Posts
Cantik tak?
Penat!
New!


Date back by month
January 2014
February 2014
March 2014


Si cantik/ Si KacakChot-chetTabung Masa Depan

Monday, 17 February 2014 @ 12:40
`
Cemburu!

Hai.
Malam-malam ni tiba-tiba rasa nak updated blog pulak.
Tengok tajuk tu.
Ni tak ade kena-mengena dengan kekasih atau yang seangkatan dengannya.
Kenapa cemburu?
Miza cemburu tengok kawan-kawan Miza post gambar kt FB then caption

*Bersama dorm mate aku*
*Ni muka kawan baru*

Arghh..
Bestnya dah sambung study sebelum result SPM keluar.
Miza pun nak jugak macam tu.
Terperuk je kat rumah.
Bosan sangat.

Harap-harap Miza dapat sambung belajar kat tempat yang best
dan
dapat kawan yang okay.

Amin..


1 Comment(s)